Voor als h​et echt schoon moet 

Brand en roetschade

Een directe schade stop en snel herstel.

Roetschade kan grote gevolgen hebben. 

Na een brand vormt de schade door verbranding en hitte meestal maar een klein deel van de schade. 

De indirecte brandschade is vaak veel groter. 

U kunt hierbij denken aan de roetschade en/of waterschade en de inwerking van brandgassen. 

Deze kunnen enorme schadetoenames veroorzaken aan uw huis, inboedel, bedrijfspand, machines en apparatuur.

Wij nemen bij roetschade dan ook direct maatregelen om de gevolgen en de kosten voor u zoveel mogelijk te beperken.

Daarna zorgen we er met reiniging en (bouwkundig) herstel voor dat u zo snel mogelijk weer op volle kracht draait.


De roetschade direct zoveel mogelijk beperken

Roet zit na een brand vaak overal, ook op plekken waar u het niet direct kunt zien. 

Via het ventilatiesysteem wordt het veelal door het hele huis of gebouw verspreid, tot in de meest moeilijk bereikbare hoeken en gaten.

We schakelen bij aankomst dan ook direct het klimaatsysteem uit om de roetschade te beperken. 

We stellen waardevolle spullen, computers en belangrijke documenten zo snel mogelijk veilig.

Aantasting voorkomen

Daarna starten we met de schoonmaakwerkzaamheden. 

Als het mogelijk is, nemen we uw spullen mee naar onze dichtstbijzijnde vestiging om ze daar compleet te reinigen. 

Dit kunnen bureaus, stoelen, tapijten, lampen, schilderijen, computers en andere spullen zijn. 

Alles wat we mee kunnen nemen, nemen we mee. 

Alles wat we niet mee kunnen nemen, reinigen we ter plekke. 

Zo zullen we op locatie roetschade verwijderen van vloeren, ventilatiekanalen, muren, kozijnen, ramen en deuren. 

Alles maken we schoon. 

Computers, TV’s en dergelijke machines halen we uit elkaar.

Zodat al uw apparatuur compleet wordt hersteld en er niet op een later moment nog schade kan ontstaan. 

Uw voorraden en materialen reinigen we stuk voor stuk om aantasting door het roet te voorkomen. 

Uiteraard plaatsen we alles weer op exact dezelfde plek terug.


Wij herstellen terwijl u werkt

U wilt ten alle tijden voorkomen dat uw werk stil komt te liggen. 

Of dat u uw huis tijdelijk niet in kunt. 

We richten onze schoonmaakwerkzaamheden dan ook zo in, dat u uw huis waar mogelijk kunt blijven bewonen. 

Heeft u een bedrijf, dan zorgen we dat uw zaak kan blijven draaien. 

We creëren plekken voor uw medewerkers om te werken en zorgen ervoor dat onze werkzaamheden uw werk zo min mogelijk verstoren.

We doen alles wat nodig is om uw gebouw, machines en materialen zo snel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen. 

We werken op verzoek altijd door, ook ’s nachts, en komen met zoveel mensen als nodig is.

Voor bedrijven: calamiteitenplan

Heeft u een bedrijf dan denken wij graag met u mee over uw calamiteitenplan. 

Want als u te maken krijgt met roetschade, dan heeft u al zorgen genoeg. 

En zit u natuurlijk niet te wachten op al het extra werk dat komt kijken bij de roetschade verwijderen. 

Hoe langer u ook wacht met schoonmaak en herstel, hoe groter de schade door de inwerking van brandgassen.

Vandaar dat wij graag van tevoren afspraken met u maken over wat te doen bij roetschade. 

Deze kunt u dan gelijk opnemen in uw calamiteitenplan. 

Zo is het helder wie u waarvoor wilt inschakelen. 

Wij zorgen dan bij brandschade dat alles van A tot Z wordt geregeld. 

Bijvoorbeeld de afstemming met de schade-expert van uw verzekeraar en alle schoonmaak- en herstelwerkzaamheden die nodig zijn. 

We schakelen desgewenst uw vaste leveranciers in, de partijen waar u graag mee werkt. 

Als u dit van tevoren vastlegt, hoeft u daar op het moment dat u te maken krijgt met brand niet over na te denken.

                                                                                       Neem vrijblijvend contact op.

                                                                                                         

Vrijblijvend Offerte